Uppsala Budoklubb

Hem

Nybörjarinfo

Schema

Klubben

Aikido

Ju−jutsu

Länkar

Mitt konto

AikidoträningAikidoträningen i Uppsala Budoklubb är seriös och disciplinerad, men samtidigt öppen och avslappnad. Alla ska känna sig välkomna på mattan och som en i gänget, samtidigt som vi behandlar träningen, lokalen och framför allt våra medtränande med respekt.

I Uppsala Budoklubb tränar vi aikido med tyngdpunkt på att teknikerna (eller de principer teknikerna lär ut) ska gå att använda till ett effektivt självförsvar, vilket är en av orsakerna till att vi måste se till att hålla koncentrationen hög under träningen, så att vi inte råkar skada någon annan. Att följa den japanska etiketten med bugningar och ett korrekt uppförande på mattan hjälper till att hålla denna koncentration uppe, så att vi inte blir slarviga och ökar skaderisken. Dock förekommer ingen som helst kadaverdisciplin, utan träningen brukar så gott som alltid utövas med gott humör och glada skratt på mattan.

Tekniker


Nishio
Nishio sensei
Inom Uppsala Budoklubb följer vi den aikidostil som lärs ut av Nishio-sensei, 8 dan. Det är en aikido som är inriktad på strikthet, effektivitet som självförsvar, och naturlighet i rörelser och positioner. Aikidon av idag har hunnit utvecklas åt många olika håll, och det finns en uppsjö av olika stilar och inriktningar. Gemensamt för väldigt många aikidostilar är dock att de utvecklats mot ett mjukare utförande av teknikerna, där teknikernas effektivitet som självförsvar gått förlorad, och rörelserna mer utförs för sin egen skull som rena kroppsövningar. Detta vill dock Nishio-sensei ändra på, och han har därför vidareutvecklat sin aikido genom att gå tillbaka till ursprunget - den budo som utövades av de gamla samurajerna - för att få en aikido som är modern och ständigt utvecklas, men som samtidigt inte glömmer bort ursprunget - det förhållningssätt och den mentala inställning som krävdes för att överleva på slagfälten i det gamla Japan. Vi kan göra tekniker som är effektiva utan att skada motståndaren, men vi får inte i vår strävan efter mjukhet glömma bort var teknikerna kommer ifrån, och varför vi utför dem.

Vapenteknik
Vapenträning
Som en del av denna träning i äkta stridskonst, äkta budo, lägger Nishio-sensei stor tonvikt på vapen i sina tekniker. Alla tekniker som kan utföras vapenlöst, ska även gå att utföra med svärd eller stav i handen, utan att steg eller handrörelser ska behöva ändras. Genom att använda vapen mycket i träningen kan vi hålla kvar den äkta budokänslan i teknikerna - om min motståndare hugger mot mig med ett svärd, måste mina tekniker vara exakta och min koncentration vara hög för att jag ska klara av situationen. När vi sedan utför samma tekniker vapenlöst, är tanken att vi ska behålla samma rörelser och mentala förhållningssätt som om vi, och motståndaren, fortfarande höll ett svärd i handen. Då blir teknikerna kraftfulla och effektiva, och det blir lättare att behålla sin mentala skärpa och kontrollen över motståndaren.


Toho


Som ytterligare hjälp i aikidoträningen har Nishio-sensei utvecklat en egen iaidostil, Aikido Toho. Denna iaido (svärdsträning) innehåller ett antal tekniker där rörelser och fotsteg hämtats från de aikidotekniker Nishio-sensei lär ut. Varje tohoteknik har en motsvarande aikidoteknik. Genom att träna toho ser vi ännu tydligare var aikidoteknikerna kommer ifrån, och tohoträningen blir till ännu en hjälp att behålla den äkta budokänslan i aikidon, och att få aikidoteknikerna effektiva. Filmer av alla Aikido Toho tekniker kan du hitta på filmsidan.
Aikido logga
Integritetspolicy
Ändra storlek på texten: