Uppsala Budoklubb

Hem

Nybörjarinfo

Schema

Klubben

Aikido

Ju−jutsu

Länkar

Mitt konto

Om Ju-jutsuI Uppsala Budoklubb tränar vi bl.a. ju-jutsu. Att ju-jutsu är en asiatisk kampsport känner många till, men vad som skiljer den från andra kampsporter är inte alltid lätt att förstå.

På den här sidan presenterar vi dels ju-jutsuns historia (såväl i Japan som i Sverige), dels lite om vad det går ut på, och vad som skiljer den från andra kampsporter.

Men ämnet är ganska omfattande, och åsikter går ofta isär om hur det egentligen är. Det vi försökt är att ge en översiktlig bild av ju-jutsu. Alla håller säkert inte med, och om Du tycker något verkar konstigt, eller oklart (eller har ytterligare frågor), så är det bara att kontakta oss (ju-jutsu@uppsalabudoklubb.se).

Ju-jutsuns historia


Ju-jutsu är en japansk kampsport. Ursprungligen kommer den (liksom de flesta andra japanska kampsporter) från samurajernas stridskonster. Dess stridkonster härstammar från den tid då det rasade inbördeskrig i japan (från förra millennium skiftet fram till 1500 talet ungefär). Olika klaner kämpade om makten i landet, och de som kämpade var samurajerna.

Samurajen var en del av japans krigarklass under de här åren, och tränades från tidiga år i sin familjs eller klans stridskonster. Huvudsakligen var det strid med vapen som övades, t.ex. svärd, pilbåge, lans, etc. Framförallt svärdet ansågs som viktigt, och en samuraj bar ofta mer än ett svärd, som dock kunde variera i längd för olika ändamål. Förutom strid på lite distans, hände det att man ibland var tvungen att ge sig in i strid man mot man, och speciella tekniker för detta utvecklades också, ett slags brottning med rustning. Ur denna kampform anser man att ju-jutsu utvecklades med åren.

När inbördeskrigen tog slut ändrades inriktningen på samurajernas träning, och mer vikt lades vid kampkonster som kunde vara brukbara i mer fredliga sammanhang. Däribland kom de obeväpnade kampformerna att utvecklas mot dagens obeväpnade kampformer.

När så japans portar öppnades mot omvärlden, föll kampkonsterna lite i onåd, det var inte längre på modet, och kanske inte lika nödvändigt som tidigare. Så många av de gamla skolorna har försvunnit, men det finns fortfarande ju-jutsu skolor av "den gamla stammen" kvar idag, tillika med mera moderna former av ju-jutsu och andra mer sport-inriktade former (t.ex. judo, kendo och iaido).

Ju-jutsu i Sverige


I och med det rysk-japanska kriget väcktes ett intresse i Sverige för Japan. Här var någon som kunde ge den svenska ärkefienden på pälsen! Naturligtvis uppmärksammades också den s.k. japanska formen av brottning som gjorde de fysiskt mindre japanerna till kraftfulla krigare.

Ju-jutsun (eller jiu jitsun som den kallades då) fördes på allvar in i Sverige av Viking Cronholm. Viking hade under resor i bl.a. Afrika lärt sig denna konst av en eller flera japanska instruktörer, och snart spreds hans bok "Jiu jitsu tricks" i Sverige. Första offentliga uppvisningen skedde år 1908 på folkteatern i Gävle. Under många år kom Viking och andra att sprida jiu-jitsu i landet, men det var då uteslutande som självförsvar (bl.a. för kvinnor).

Först med judons intåg på mitten av 1900 talet kom en mer motions eller sportinriktad syn på kampkonst att få spridning, och i och med bildandet av Svenska Budo och Kampsportsförbundet (bildat 1960 som Sv. Judoförbundet) kom även jiu jitsun att moderniseras. Det system som tränas till största delen inom Budoförbundet idag har tagits fram av Hans Greger tillsammans med ett antal andra personer. Detta system avsåg att modernisera den tidigare något stela ju-jutsun, och anpassa teknikerna till det samhälle vi lever i idag, samtidigt som teknikerna ska vara användbara inom svensk lagstiftning.

Precis som i Japan finns i Sverige ett antal olika stilar eller skolor av ju-jutsu som tränas idag. Vissa tränas i enstaka klubbar medan andra tränas i flera klubbar i landet. Gemensamt för dem är dock att de på ett eller annat sätt för vidare den japanska traditionen.

I Uppsala Budoklubb


I Uppsala Budoklubb tränar vi ju-jutsu som ett modernt självförsvarssystem utarbetat efter svensk nödvärnsrätt och anpassat till den verklighet som finns idag. Denna ju-jutsustil innehåller allt från enkla frigöringstekniker till avancerade kast-, slag- och sparktekniker. Målet är att det ska finnas stor frihet i hur man väljer att träna och vad man fokuserar på inom ramen för de graderingsregler som finns.

Träningen omfattar även annat som komplement till "vår" ju-jutsu. Till exempel tränar vissa aikido (som ju finns lätt tillgängligt då UBK har en egen aikidosektion). Vi har även gästinstruktörer från t.ex. judo och karate, samt från andra stilar av ju-jutsu och annan budo. Detta för att kunna få en bredd på vårt kunnande och erbjuda våra elever en ökad förståelse för olika stilars tankesätt och för att hitta den form som passar dem bäst.
Ju-jutsu logga
Integritetspolicy
Ändra storlek på texten: