Uppsala Budoklubb

Hem

Nybörjarinfo

Schema

Klubben

Aikido

Ju−jutsu

Länkar

Mitt konto

Teknikgrupper

- tillbaka till graderingssidan
Ju-jutsu innehåller många olika grupper av tekniker. Nedan följer en lista på en del av de teknikgrupper som tränas regelbundet, med förklaringar och deras japanska benämningar.
Tachi waza Kroppsställningar
Olika fot- och kroppsställningar
(tachi = stående, waza = teknik)
Taisabaki waza Kroppsförflyttningar
Undvika attacker och placera sig i en bra position
(tai = kropp, sabaki = användning)
Ukemi waza Falltekniker
Olika sätt att falla utan att göra sig illa, t.ex. om man blir knuffad eller kastad
(uke = emottagande, mi = kropp)
Uke waza Blockeringstekniker
Sätt att skydda sig mot främst slag och sparkar
Atemi waza Distraktionstekniker
Används för att distrahera motståndaren och försämra dennes balans
(ateru = slå, mi = kropp)
Kansetsu waza Ledtekniker
Olika tekniker för att hålla fast/lägga ner en motståndare m.h.a. brytningar mot leder (till exempel s.k. polisgrepp)
(kansetsu = led)
Nage waza Kasttekniker
Olika sätt att fälla eller kasta en motståndare
(nage = kast)
Katame waza Fasthållningar och kontrollgrepp
(katame = fasthållning)
Jigo waza Självförsvarstekniker
Tekniker där man tillämpar tekniker ur de olika teknikgrupperna ovan för att försvara sig mot olika sorters angrepp
Renraku waza Kombinationstekniker
Två- eller trestegs kombinationer av tekniker ur grupperna kansetsu waza, atemi waza samt nage waza. Den första tekniken misslyckas så man måste fortsätta med en annan teknik.
Kata Form eller mönster
Kata är en förutbestämd serie av tekniker. Dels tränas kata med de viktigaste teknikerna och principerna ur graderingssystemet, dels tränas ett par kata med historisk bakgrund (kime no kata och goshin jutsu no kata).
(kata = form, mönster)
Randori Fria angrepp
Randori är en friare träningsform där attackerna inte är förutbestämda. Randori tränas på flera olika sätt, t.ex. en motståndare som attackerar med greppattacker eller slag/sparkattacker, två motståndare eller en beväpnad motståndare.
(ran = fri, dori = grepp, angrepp)
Integritetspolicy
Ändra storlek på texten: