Uppsala Budoklubb

Hem

Nybörjarinfo

Schema

Klubben

Aikido

Ju−jutsu

Länkar

Mitt konto

Ju-jutsuträningAll ju-jutsu träning bedrivs i en avslappnad atmosfär. Vi upprätthåller många av de traditionella momenten i traditionell japansk kampsportsträning, men hos oss hittar Du ingen extremt hård disciplin eller etikettsregler som kan kännas svåra att hantera.

Grundpelarna i den ju-jutsu vi tränar är att träningen ska kunna fungera som motion, självförsvar och/eller idrott, allt efter eget intresse. Detta gör också att vi inte delar upp tjejer och killar, utan alla tränar tillsammans.

Den viktigaste principen i vår träning är att alla ska komma och träna för att ha kul!

Ungdomar


För ungdomar i åldern 10-14 år, bedrivs speciell träning. Den ju-jutsu som de tränar innehåller delvis andra tekniker än ju-jutsu för de vuxna. T.ex. så innehåller ungdoms ju-jutsu inga slag eller sparkar (även om försvar mot sådana attacker tränas). I stället är kast- och fasthållningstekniker prioriterade, och dessa börjar man träna tidigare och mer än vad som görs i ju-jutsu för vuxna.

Ungdomarna tränar och graderar som de vuxna, men tidsintervallen mellan graderna varierar något, och ungdomarna kan heller inte gradera till svart bälte. För detta krävs att man är 18 år, och att man behärskar många av de tekniker som inte ingår i ungdomsträningen.

När man byter från ungdomsgruppen till en vuxengrupp får man i allmänhet byta grad för att kunna lära sig de tekniker man tidigare inte tränat. I stället har man kunskaper om tekniker som de övriga vuxna inte får förrän senare, och man har också en färdighet i dessa tekniker som tar de vuxna en stund att skaffa sig.

Ungdoms ju-jutsu är anpassad till deras psykiska och fysiska mognad. Detta för att de ska kunna få så stor behållning av träningen som möjligt, utan att riskera skador.

Vuxna


Det ju-jutsu system som vi tränar i Uppsala Budoklubb är framtaget för att möta ett (tyvärr) ökat behov av självförsvar. Det innehåller realistiska försvar mot ganska vanliga angrepp. Försvaren är dessutom anpassade för att ligga inom ramen för den svenska lagen om nödvärn, en balansgång som inte alltid är helt självklar.

Ju-jutsu systemet innehåller även mer avancerade tekniker som kanske inte alltid är lämpade som självförsvar (antingen är de för våldsamma, eller inte tillräckligt säkra för den som utför tekniken). Dessa tekniker tränas för att bygga upp en allsidighet och för att bygga på de grunder som man tidigare lärt sig. En del av dessa tekniker är också anpassade mer för tävling, något som förekommer inom den ju-jutsu vi tränar.

Helhetsbilden av den ju-jutsu som tränas i Uppsala Budoklubb är att den är tänkt som en form av fysiskt träning som kan utövas av alla, tjejer och killar, unga som gamla. Det som tränas kan fungera som ett effektivt självförsvar, men man kan också träna för tävling eller bara för att det är roligt.

Tekniker


Inom den ju-jutsu vi tränar så ryms många olika tekniker. Stor vikt läggs på kroppsförflyttningar, frigöringstekniker, nedläggningar och kontrollgrepp. Till detta kommer olika kast (liknande judo) och slag- och sparktekniker, allt för att ge en så komplett uppsättning av försvarsmetoder som möjligt.
Ju-jutsu logga
Integritetspolicy
Ändra storlek på texten: