Ordlista
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


F
fudōdachistabil position("fu" icke + "dō" rörelse + "tachi" ställning) 
fukushidōinhjälpinstruktör("fuku" assistent + shidōin) 
fumikomiintrång("fumi" steg + komi) 
furiskakning  
fusenvinna utan att tävla (tävlingsuttryck)("fu" icke + "sen" match) 
fusengachivinst genom "walk over" (tävlingsuttryck)(fusen + kachi) 
futaritvå personer("futa" två + "ri" person)