Ordlista
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


G
-gachi(se kachi)  
-gaeshi(se kaeshi)  
-gake(se kake)  
-gamae(se kamae)  
ganmen(utt. "gammen") ansikte("gan" ansikte + men) 
-garami(se karami)  
-gari(se kari)  
-gatame(se katame)  
-gatana(se katana)  
genedre  
gedanlåg nivå(ge + dan) 
-geiko(se keiko)  
-geri(se keri)  
gezasittställning på knän och tår(ge + za) 
-gi(se keikogi)  
-giri(se kiri)  
gofem  
gohonme(utt. "gohomme") femte i en serie(go + "hon" räkneord + "me" räkneord) 
gokyōfemte tekniken(go + kyō) 
-goshi(se koshi)  
goshinsjälvförsvar("go" skydda + "shin" kropp) 
-guruma(se kuruma)  
gyakuomvänd  
gyaku-hanmiställning med partner med motsatt sida fram (höger/vänster)(gyaku + hanmi) 
gyaku-tsuki(äv. gyakuzuki) rakt slag med motsatt hand och fot fram(gyaku + tsuki) 
gyaku-yokomenborte sidan av ansiktet(gyaku + yoko + men)