Ordlista
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


H
hachiåtta  
hachidachiställning med fötterna isär med tårna pekande utåt(hachi + "tachi" ställning) 
hachihonme(utt. "hachihomme") åttonde i en serie(hachi + "hon" räkneord + "me" räkneord) 
hadakanaken  
Hai!Ja!, Det är uppfattat!  
haimen tsuke(pistolhot bakifrån)  
haitōhandkanten på tumsidan  
hajimebörjan  
hakamabyxkjol  
hanhalv  
hanespritta upp, hoppa upp  
hanmi(utt. "hammi") ställning med ena sidan längre fram än den andra(han + mi) 
hanmihandachiwazasittande tekniker mot stående attack(han + mi + han + tachi + waza) 
hansokuregelbrott("han" anti + "soku" regel) 
hansokumakediskvalificering(hansoku + make) 
hantaimotsatt("han" anti + "tai" motsatt) 
Hantai!Byt! (sida, ställning, riktning, etc.)  
hanteidomslut("han" beslut + "tei" bestämma) 
happōåtta riktningar (=alla riktningar)(hachi + "hō" riktning) 
haramage, "centrum"  
haraisvep  
hassōställning med vapen vid sidan av huvudet  
heisokudachiställning med fötterna ihop sida vid sida("hei" stängd + "soku" stänga + "tachi" ställning) 
henkanändring("hen" ändra + "kan" ändring) 
henkawazateknikvarianter("hen" ändra + "ka" ändra + waza) 
heraspatel (som håller upp en hakamas koshi-ita)  
hidarivänster  
hijiarmbåge  
hijikimesträckning av armbågen(hiji + kime) 
hikidragning  
hikiwakeoavgjort(hiki + "wake" lika) 
himoband (som en hakama knyts med)  
hinerivridning  
hirahorisontell  
hishigikrossning, brytning  
hizaknä  
riktning  
sätt  
hojōrep för att binda fångar("ho" fånga + "jō" rep) 
honursprung, grund  
honbu(utt. "hombu") högkvarter("hon" huvud + "bu" avdelning) 
Honbu Dōjōaikidons högkvarter i Tokyo