Ordlista
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


J
jigosjälvförsvar("ji" själv + "go" skydda) 
-jime(se shime)  
jiyūfrihet("ji" själv + "yū" orsak) 
övre  
kort stav  
jōdanhög nivå  
jōdoriavväpning mot jo( + tori) 
tio  
jūdōden mjuka konsten("jū" mjukhet + "dō" väg) 
jūgohonme(utt. "jūgohomme") femtonde i en serie( + go + "hon" räkneord + "me" räkneord) 
jūipponmeutt. "jūippomme") elfte i en serie( + ichi + "hon" räkneord + "me" räkneord) 
jūjitecknet för tio( + "ji" skrivtecken) 
jūjutsuden mjuka tekniken("jū" mjukhet + "jutsu" teknik) 
jūnihonme(utt. "jūnihomme") tolfte i en serie( + ni + "hon" räkneord + "me" räkneord) 
jūpponme(utt. "jūppomme") tionde i en serie( + "hon" räkneord + "me" räkneord) 
jūsanbonme(utt. "jūsambomme") trettonde i en serie( + san + "hon" räkneord + "me" räkneord) 
jūyonhonme(utt. "jūyonhomme") fjortonde i en serie( + yon + "hon" räkneord + "me" räkneord)