Ordlista
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


N
nagareflöda  
nagashiflöde  
nagekast; "den som kastar", d.v.s. den som utför tekniken  
nagewazakasttekniker(nage + waza) 
nana, shichisju  
nanahonme(utt. "nanahomme") sjunde i en serie(nana + "hon" räkneord + "me" räkneord) 
nanamediagonalt  
nekoashidachiställning på bakre foten med främre foten på tå("neko" katt + ashi + "tachi" ställning) 
newazaliggande tekniker("ne" ligga + waza) 
nitvå  
nigefly  
Nihon, NipponJapan("ni" sol + "hon" ursprung = Den uppgående solens land) 
nihonme(utt. "nihomme") andra i en serie(ni + "hon" räkneord + "me" räkneord) 
nikyōandra tekniken(ni + kyō) 
ninintvå personer(ni + "nin" person) 
Nishio ShōjiNishio-senseis namn  
no[possesiv partikel] (ex. "Byōne no kura" = "Björnes magasin")  
nodostrupe  
notoavslutning  
nukidra ut  
nukiawasetohoteknik(nuki + awase) 
nukiuchitohoteknik(nuki + uchi)