Ordlista
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


O
ōstor  
obibälte  
oiförfölja; se även ai  
oitsuki(äv. oizuki) rakt slag med samma hand och fot fram(ai + tsuki) 
okudenhemlig; avancerade tohotekniker("oku" innerst + "den" betydelse) 
okuriashiförflyttning i hanmi där fötterna först möts och sedan går isär("okuri" skicka iväg + ashi) 
omoteframför  
onegai shimasu"får jag be"("o" artighetsprefix + "negai" önskan + "shimasu" göra) 
oroshinedåt  
osaehålla ner  
osaekomifasthållning(osae + komi) 
osamedet sista  
ō-senseiMorihei Ueshiba, aikidons grundare(ō + sensei) 
otoshinedkastning