Ordlista
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


S
santre  
sanbonme(utt. "sambomme") tredje i en serie(san + "hon" räkneord + "me" räkneord) 
sankakutriangel(san + "kaku" vinkel) 
sankyōtredje tekniken(san + kyō) 
sannintre personer(san + "nin" person) 
sanpōgiri(utt. "sampōgiri") tohoteknik(san + "hō" riktning + kiri) 
sasaestöd  
sayumaetohoteknik("sa" vänster + "yu" höger + mae) 
seigansikta mot ögat("sei" korrekt + "gan" öga) 
seizasittställning på knä("sei" korrekt + za) 
senpai(utt. "sempai") äldre elev("sen" gammal + "hai" kamrat) 
senseilärare("sen" gammal + "sei" liv) 
seoibära på ryggen("se" rygg + "oi" bära) 
seoinageryggkast  
shi, yonfyra  
shiaimatch("shi" försök + ai) 
shiatsujapansk massage("shi" finger + "atsu" tryck) 
shichi, nanasju  
shidōinstruktion("shi" visa + "dō" vägledning) 
shidōininstruktör(shidō + "in" person) 
shihanmästare("shi" expert + "han" förebild) 
shihōfyra riktningar (=alla riktningar)("shi" fyra + "hō" riktning) 
shihōgiritohoteknik(shi + "hō" riktning + kiri) 
shikkōsätt att gå på knä("shitsu" knä + "kō" gå) 
shikodachiställning med fötterna brett isär, pekande snett utåt, och böjda knän("shiko" spridd + "tachi" ställning) 
shimestrypning  
shitaunder  
shiteden som utför tekniken("shi" göra + te) 
shodanförsta dan("sho" första + dan) 
shodengrundläggande tohotekniker  
shohattotohoteknik("sho" första + "hatsu" början + ) 
shōmenmitt fram, mitt på huvudet("shō" rätt + men) 
shoshinshanybörjare("sho" första + "shin" sinnelag + "sha" person) 
shutōhandkanten på lillfingersidan; (se tegatana)  
sodeärm  
sonkyositta på huk bara på tårna  
Sonomama!(tävlingsuttryck) Rör er inte!  
Soremade!(tävlingsuttryck) Det är slut!  
sōtaiparvis("sō" tillsammans + "tai" motsatt) 
sotoyttre  
sotokaitenvändning på utsidan(soto + kaiten) 
suburiövning  
suemonotohoteknik("sue" ställa ovanpå + "mono" sak) 
sukuiskyffling  
sumihörn  
suriage(tryck mot pannan)  
sutemioffra sig själv("sute" offra + mi) 
suwarisittande  
suwariwazasittande tekniker(suwari + waza) 
Suwatte!Sitt ner!